Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS
PRIORITETNA OSA: 1. Održivi turizam
SPECIFIČNI CILJ: 1.3. Ljudi ljudima i umrežavanje
PARTNERI:
Народно читалище ;Братство-1869;
Община Видин
Udrujenje Gradjana ;Ponišavlje;

REZULTATI PROJEKTA:
Glavni rezultati su: 1. Studija potreba i izazova u turizmu u smislu ljudskih resursa, kvaliteta
usluga i preduzetništva, 2. Obuka mladih preduzetnika u turizmu, 3. Online platforme STEPS za
pružanje aktivnih obrazovnih inicijativa i konsultacija za start-up u turizmu, 4. Mreža mladih
preduzetnika u oblasti turizma – STEPS. Rezultati će stvoriti dodatne prednosti za prekograničnu
regiju, uklj. atraktivno okruženje za razvoj turizma, stvaranje novih turističkih proizvoda / usluga
i poboljšanje postojećih
CILJNE GRUPE PROJEKTA:
– Studenti i nezaposleni stariji od 18 godina
DIREKTNI KORISNICI PROJEKTA:
– Studenti i nezaposleni u prekograničnom regionu
– Poslovni subjekti i organizacije u prekograničnom regionu
KRAJNJI KORISNICI PROJEKATA:
– Stanovništvo na ciljnom prekograničnom području
– Subjekti koji posluju u sektoru turizma
– Posetioci / turisti
AKTIVNOSTI PROJEKTA
Aktivnost 1 – Studija ;Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u
oblasti CBCG
Aktivnost 2 – Akcioni plan za podsticanje preduzetništva u turizmu
Aktivnost 3 – Specijalistička obuka za mlade preduzetnike u turizmu
Aktivnost 4 – Online platforma za poslovne konsultacije u turizmu
Aktivnost 5 – Online konsultacije za start-up u sektoru turizma
Aktivnost 6 – Događaj umrežavanja mladih poslovnih preduzetnika
Aktivnosti komunikacije i vidljivosti
Upravljanje projektima i izveštavanje

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

 Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

ANKETNO PROUČAVANJE U OBLASTI TURIZMA

Kulturni centar„Bratstvo 1869“ iz Ćustendila u 
partnerstvu sa Opštinom Vidin i Udruženjem građana „Ponišavlje“,
iz Pirota, Srbija, organizuje proučavanje teme pod nazivom „Mogućnosti
i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u
transgraničnom regionu“. Inicijativa je u okviru projekta „Jačanje
turističkog preduzetništva i promocija usluga -STEPS “,
kofinansiranog od strane Evropske unije u okviru Programa
transgranične saradnje Interreg – IPA Bugarska – Srbija 2014 – 2020.
Cilj proučavanja je da se izradi analiza i ocena stanja turističkih
usluga i proizvoda u transgraničnom regionu Bugarska – Srbija i na toj
osnovi – donošenje preporuka o poboljšanju, uključujući kvalifikacije
personala, marketinga i reklame, kao i preduzetništva u turističkom
sektoru.
Proučavanje obuhvata  okruge transgraničnog regiona – u
Republici Bugarskoj – Vidin, Montana, Vraca, Sofija, Pernik i
Ćustendil i u Republici Srbiji – Bor, Zaječar, Niš, Toplica, Pirot,
Jablanica i Pčinja.
Proučavanje je namenjeno predstavnicima okružnih i regionalnih
organa vlasti, organima lokalnih vlasti, biznisima, civilnom 
sektoru, obrazovnim i nastavnim organizacijama, lokalnom
stanovništvu, turistima, gostima i drugim zainteresovanim stranama.

Link u vezi sa proučavanjem na bugarskom jeziku:
https://www.surveyrock.com/ts/DP6NN7
Link u vezi sa proučavanjem na srpskom jeziku:
https://www.surveyrock.com/ts/DRAW37
Linkovi će biti u funkciji do 23:30 sati 10.06.2020. g.

Proučavanje teme pod nazivom

„Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga

i proizvoda u transgraničnom regionu“

Poštovani predstavnici okružnih i regionalnih organa vlasti, organi
lokalnih vlasti, biznisi, građanska društva, obrazovne i nastavne
organizacije, lokalno stanovništvo, turisti, gosti i druge
zainteresovane strane,
Kulturni centar „Bratstvo 1869“ iz Ćustendila u 
partnerstvu sa Opštinom Vidin i Udruženjem građana „Ponišavlje“,
Pirot, Srbija, organizuje proučavanje teme pod nazivom: „Mogućnosti
i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda
u transgraničnom regionu“.
Inicijativa je u okviru projekta: „Jačanje turističkog
preduzetništva i promocija usluga – STEPS“, kofinansiranog
od strane Evropske unije u okviru Programa transgranične saradnje
Interreg – IPA Bugarska – Srbija 2014 – 2020. g.
Obraćamo Vam se sa molbom da popunite kratak upitnik, razrađen kao
deo proučavanja mogućnosti i izazova za pružanje kvalitetnih
turističkih usluga i proizvoda u transgraničnom regionu.
Cilj proučavanja je da se izradi analiza i ocena stanja turističkih
usluga i proizvoda u transgraničnom regionu Bugarska – Srbija i na toj
osnovi – donošenje preporuka o poboljšanju, uključujući kvalifikacije
personala, marketinga i reklame, kao i preduzetništva u turističkom
sektoru.
Proučavanje obuhvata  okruge transgraničnog regiona – u
Republici Bugarskoj – Vidin, Montana, Vraca, Sofija, Pernik i
Ćustendil i u Republici Srbiji – Bor, Zaječar, Niš, Toplica, Pirot
Jablanica i Pčinja.
Vaš doprinos sa konkretnim informacijama, preporukama i
komentarima je od suštinskog značaja za razradu mera na planu
poboljšanja gore navedenih suštinskih sfera razvoja turističkog
sektora.
Vaše je učešće važno za ostvarivanje direktnih i indirektnih koristi
za zainteresovane strane i učesnika u sektoru turizma, kao i socijalno-
ekonomskog razvoja transgraničnog regiona u celini.
Link u vezi sa proučavanjem: https://www.surveyrock.com/ts/DRAW37

Link će biti u funkciji do 23:30 sati 10.06.2020. g.
Unapred se zahvaljujemo na posvećenom vremenu !

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

 Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

Cilj informativne kampanje je postizanje transparentnosti i promovisanje ciljeva projekta i ostvarenih rezultata. Biće organizovane konferencije za štampu i medijske publikacije. Biće napravljene informacione table, rolbaneri, fascikle, olovke, beležnici, promotivna brošura.

 • DOGAĐAJI

PRVI RADNI SASTANAK-PIROT

OKRUGLI STO-ĆUSTENDIL

Evroregion Nišava obeležava 15 godina od osnivanja

“Jačanje turističkog preduzetništva I promocija usluga” – video

 

https://www.plusonline.rs/kulturni-centar-bratstvo-1869-u-partnerstvu-sa-op-tinom-vidin-i-udru-enjem-poni-avije-pirot-realizuje-projekat-ja-anje-turisti-kog-preduzetni-tva-i-promocija-usluga-

 

 • VESTI

https://www.plusonline.rs/pretraga?q=poni%C5%A1avlje

 • MEDIJI O PROJEKTU

https://onlinepirot.com/2020/04/30/ug-ponisavlje-saopstenje-za-javnost/

https://www.pikanal.rs/2020/04/30/udruzenje-gradana-ponisavlje-iz-pirota-ucestvovace-u-projektu-podrska-preduzetnistvu-i-promovisanje-turistickih-usluga/

https://www.plusonline.rs/udru-enje-gra-ana-poni-avlje-u-okviru-ipa-programa-u-estvuje-u-projektu-podr-ka-preduzetni-tvu-i-promovisanje-turisti-kih-usluga-

https://far.rs/sr/2020/05/01/ug-ponisavlje-iz-pirota-ucestvovace-u-projektu-podrska-preduzetnistvu-i-promovisanje-turistickih-usluga/

https://www.facebook.com/Euroregion-Ni%C5%A1ava-392491767609908/?ref=bookmarks

https://jugmedia.rs/saradnja-sa-partnerima-iz-vidina-i-custendila/

https://www.tvinfobosilegrad.co.rs/vesti/drustvo/2749-saradnja-sa-partnerima-iz-vidina-i-custendilah

 • PREZENTACIJE

 • FOTOGRAFIJE

 • VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=OxmroAojdgg

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

 Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

Formiranje zajedničkog tima partnera iz Kulturnog centra „Bratstvo 1869“-Ćustendil, Vidina i Udruženja građana “Ponišavlje”-Pirot za uspešno upravljanje projektom. Tim je odgovoran za koordinaciju različitih aktivnosti sa Upravnim organom, nacionalnim organima, Zajedničkim sekretarijatom, svim izvođačima, medijima i relevantnim institucijama. Priprema i razvija sva potrebna dokumenta za izveštaje, pruža administratorima neophodnu dokumentaciju i informacije, poštuje sve procedure u vezi sa zahtevima za refundiranje i pravi raspored za sprovođenje pojedinačnih aktivnosti. Aktivnosti se provode tokom celog perioda implementacije projekta.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

 Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

PRVI RADNI SASTANAK PROJEKTNIH TIMOVA U OKVIRU PROJEKTA

„JAČANJE TURISTIČKOG PREDUZETNIŠTVA I PROMOCIJA USLUGA – STEPS“

CB007.2.13.077

 Pirot, 16.6.2020.

 Pirot je 16. juna 2020. godine, bio domaćin prvog radnog sastanka projektnih tima u okviru projekta „Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga-STEPS“ sa referentnim brojem CB007.2.13.077. Projekat realizuje kao vodeći partner, Kulturni centar „Bratstvo 1869“ iz Ćustendila u Bugarskoj u partnerstvu sa opštinom Vidin iz Bugarske i Udruženjem građana „Ponišavlje“ iz Pirota, Srbija. Projekat kofinansira Evropska unija kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Bugarska i Srbija 2014-2020. Glavni cilj projekta je povećanje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga u prekograničnoj oblasti i razvoj novih, kroz povećanje kvalifikacije i podsticanje preduzetništva među mladima.

Sa srpske strane sastanku su prisustvovali Vladica Tošić-predsednik Udruženja građana „Ponišavlje“, Natalija Matejić-projekt menadžer, Aleksandar Mitić-tehnički saradnik i Dragan Jovanović-računovođa. Sa bugarske strane, Ivan Andonov, rukovodilac projekta i predsednik Kulturnog centra „Bratstvo 1869“ i Elina Kostadinova, knjigovođa, Svetla Angelova-koordinator i Vasileva-tehnički saradnik iz opštine Vidin.

Tokom radnog sastanka razgovarano je o administrativnim, tehničkim i organizacionim pitanjima u vezi sa sprovođenjem projektnih aktivnosti, kao i o organizaciji i sprovođenju predstojećih inicijativa u okviru aktivnosti 1 – okrugli sto u Ćustendilu na temu: „Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u pograničnom regionu“ i aktivnost 2 – organizacija 3 jednodnevne fokus grupe u Ćustendilu, Vidinu i Pirotu.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

 Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

 

1-DAY JOINT ROUND TABLE IN KYUSTENDIL

„OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR PROVISION OF QUALITY TOURIST SERVICES

AND PRODUCTS IN THE CBC AREA“

 under the project:

“Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

3.07.2020, Bratstvo 1869 Community Centre, Kyustendil, Bulgaria

 INVITATION

On July 3th, Bratstvo 1869 Community Centre, Kyustendil in partnership with Municipality Vidin and Association of Citizens „Ponisavlje“, Pirot organize a 1-day joint round tables in Kyustendil on the topic „Opportunities and challenges for provision of quality tourist services and products in the CBC area“.

The meeting will be held in the town of Kyustendil, 18 Patriarch Evtimiy Street, Bratstvo 1869 Community Center, Blue Hall.

The roundtable are part of the project „Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”, CB007.2.13.077, co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme.

The project is implemented by the Community Center „Bratstvo 1869“ in partnership with the Municipality of Vidin and the Association of Citizens „Ponishavie“, Pirot, Serbia.

Currently, the project conducted an online survey of stakeholders to review, analyze and identify the tourist services and products and the needs of improvements in the target CBC region – Bulgaria-Serbia.

Within the Round Table will present the results of this study and a draft assessment report on the opportunities and challenges of providing quality tourism services and products in the border region. We will seek feedback and views of the stakeholders involved in the topic to be reflected.

As a result of the meeting will be drawn Final report on the state of the tourism sector in the region and will propose improvements aimed at training staff and promoting initiatives related to marketing and entrepreneurship.

In this regard, we invite representatives of District / Regional / local authorities, business, civil society, educational / training organizations and other stakeholders to take part in the Round table.

Those wishing to participate can request it by completing the registration form and send it to the e-mail: chitalishte@bratstvokn.org to 29.06.2020 / numbers for participation are limited due to be met „first entrants – the first recorded ”/.

 The costs of the event are at the expense of the organizers. Transport is provided for the participants from the Municipality of Vidin and Pirot, Serbia / Vidin – Kyustendil – Vidin and Pirot – Kyustendil – Pirot /.

Consecutive Bulgarian / Serbian translation is also provided.

Contacts: Bratstvo 1869 Community Centre

Kyustendil, 18 Patriarh Evtimiy Str.

GSM: +359 78-52-63-95, +359 78 52-91-95, e-mail: chitalishte@bratstvokn.org, www.bratstvokn.org

 A ROUND TABLE IN KYUSTENDIL

„OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR PROVISION OF QUALITY TOURIST SERVICES

AND PRODUCTS IN THE CBC AREA“

 under the project:

„Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS”

3.07.2020, Bratstvo 1869 Community Centre, Kyustendil, Bulgaria /18 Patriarh Evtimiy Str./

PROGRAM

10:30 – 11:00

local time

Registration and coffee break

11:00 – 11:15

Opening of the round table

Ivan Andonov – Project Manager and Chairperson of Bratstvo 1869 Community Centre
Welcoming speech – Municipality of Kyustendil
Welcoming speech – Municipality of Vidin
Welcoming speech – Municipality of Pirot
Moderator: Ivan Andonov – Project Manager and Chairperson of Bratstvo 1869 Community Centre

11:15 – 11:30

Presentation of project and partners

Ivan Andonov – Project Manager
Chairperson of Bratstvo 1869 Community Centre – Kyustendil

11:30 – 12:30

Presentation of a draft report and results of a survey„Opportunities and challenges for provision of quality tourist services and products in the CBC area“

Veselina Gospodinova, manager of ProActive Team Ltd.,Sofia

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Discussion with the participants – opinions, suggestions and recommendations on the topic

Moderator: Eleonora Borisova, Project coordinator

15:00 – 15:30

Coffee break

15:30 – 16:30

Summary discussion and closing of the meeting

Veselina Gospodinova, manager of ProActive Team Ltd.,Sofia

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

       

 • Aktivnost 1 – Studija-Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u oblasti CBCG

 • Aktivnost 2 – Akcioni plan za podsticanje preduzetništva u turizmu

 • Aktivnost 3 – Specijalistička obuka za mlade preduzetnike u turizmu

 • Aktivnost 4 – Online platforma za poslovne konsultacije u turizmu

 • Aktivnost 5 – Online konsultacije za start-up u sektoru turizma

 • Aktivnost 6 – Događaj umrežavanja mladih poslovnih preduzetnika

 • Aktivnosti komunikacije i vidljivosti

 •  Upravljanje projektima i izveštavanje

         

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

 Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

 

       

       

Почетак активности у вези са пројектом

ЈАЧАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРОМИЦИЈА УСЛУГА – STEPS

Удружење  грађана  „Понишавље“  из  Пирота  креће  са  реализацијом  пројекта  под називом „ЈАЧАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРОМИЦИЈА  УСЛУГА  – STEPS“, суфинансираног од стране Европске уније у оквиру Програма трансграничне сарадње Interreg – ИПП Бугарска – Србија 2014 – 2020. г.

Прва активност, која ће бити реализована је проучавање теме под називом „Могућности и изазови за пружање квалитетних туристичких услуга и производа у трансграничном региону“. Циљ проучавања је да се уради анализа и оцена стања туристичких услуга и производа у трансграничном региону Бугарска-Србија, и на основу тога доносу препоруке о побољшању, укључујући квалификације персонала, маркетинга и рекламе, као и предузетништва у туристичком сектору.

Проучавање обухвата округе трансграничног региона у Републици Бугарској: Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник и Ћустендил и у Републици Србији: Бор, Зајечар, Ниш, Топлица, Пирот Јабланица и Пчиња. У оквиру активности биће организован округли сто за разматрање резултата са заинтересованим странама, представљање извештаја о пројекту и добијање повратне информације, која ће бити представљена у коначном извештају.

Пројекат се реализује током наредних 15 месеци у својству партнерства са Општином Видин и

Народном читаоницом „Братство“ из Ћустендила, Бугарска.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз

Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020

 Кoнтакт:

УГ  „Понишавље“

18300 Пирот, ул. „Српских владара“ 83

Тел: +381 64 61 51 765, +381 10 310 901, e-mail: office@euregionisava.org, www. euregionisava.org

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

 Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

OKRUGLI STO „ MOGUĆNOSTI I IZAZOVI ZA PRUŽANJE KVALITETNIH TURISTIČKIH USLUGA I PROIZVODA U PREKOGRANIČNOM REGIONU

U Ćustendilu, u Bugarskoj, 3. jula 2020. u Kulturnom centru „Bratstvo 1869“, održan je jednodnevni zajednički okrugli sto na temu „Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u prekograničnom regionu“.

Inicijativa je deo projekta „Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga – STEPS“, broj CB007.2.13.077, koji se realizuje u okviru Interreg-IPA programa za prekograničnu saradnju Bugarska-Srbija 2014-2020, kofinansiranog od Evropske unije. Projekat realizuje Kulturni centar „Bratstvo 1869“ u partnerstvu sa opštinom Vidin i Udruženjem građana „Ponišavije“-Pirot, Srbija.

Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati studije i nacrt izvještaja koji procenjuju mogućnosti i izazove za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u prekograničnoj regiji. Čuli su se i uzeli u obzir mišljenja učesnika koji su učestvovali u toj temi, što će se odraziti u konačnom Izveštaju o stanju u turističkom sektoru u regionu i biće predložena poboljšanja usmerena na obuku osoblja i promociju marketinških i preduzetničkih inicijativa. U radu okruglog stola učestvovali su 30 predstavnika lokalnih vlasti, turističkih organizacija, nevladinih organizacija, studenata iz Ćustendila, Vidina i Pirota i drugih zainteresovanih strana. Okrugli sto je otvorio Svetoslav Vasilev, zamenik predsednika opštine Ćustendil, koji je izrazio pozitivnu ocenu projekta i poželeo uspešnu implementaciju inicijativa.

Study STEPS

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“-Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

 

ФОКУС ГРУПЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

24. августа 2020. г. у Видину, Бугарска, 26.08.2020. г.у Ћустендилу, Бугарска
и 28.08.2020. г. у Пироту, Србија, одржала су се 3 једнодневна састанка фокус
група за израду Акционог плана за јачање предузетништва у туризму у
Прекограничном региону Бугарска-Србија.
Иницијативе су део пројекта „Јачање туристичког предузетништва и
промоција услуга-STEPS”, № CB007.2.13.077, који се реализује из Програма
Interreg-ИПП за прекограничну сарадњу Бугарска – Србија 2014-2020 г., и који је
суфинансиран од стране Европске Уније.
Пројекат се реализује од стране КЦ „Братство 1869” у партнерству са
Општином Видин и Удружењем грађана „Понишавље” Пирот, Србија.
У овиру ова 3 састанка представљен је нацрт Акционог плана за јачање
предузетништва у области туризма у Прекограничном региону Бугарска-Србија.
Циљ Акционог плана била је идентификација конкретних мера за повећање
квалификација и вештина, промоција предузетничког духа у области туризма,
заједно са предлозима за побољшање образовања, пословног окружења и
законодавства, идентификација одговорних органа и показатеља, који ће бити
посматрани и евалуирани.
Нацрт Акционог плана је разматран у оквиру 3 састанка у циљу добијања
повратне информације од стране представника туристичког сектора и других
заинтересованих страна, као и укључивање одговарајућих коментара у коначну
верзију Акционог плана.
Састанцима је присуствовало укупно 60 учесника-туроператера, власника
ресторана, хотелијера, представника образовних институција, локалних власти
одговорних за локални развој, невладиних организација и других заинтересованих
страна који се баве туризмом.
Акциони план, заједно са претходном онлајн анкетом, представљаће основу
за разраду и спровођење специјализоване обуке за младе људе како би се
задовољиле потребе туристичког сектора у погледу пружања услуга високог
квалитета и развоја предузетничких иницијатива.

AKCIONI PLAN PDF

 

 

Menadžer projekta-Natalija Matejić

Odgovorna za opšte upravljanje svim aktivnostima, kordinaciju između partnera, izveštaje revizije i napretka projekta i postignutim rezultatima;

Tehnički asistent-Aleksandar Mitić

Odgovoran za pripremanje i dostavu dokumentacije i informacija glavnom partneru, zajedničkom sekretaru, glavnim korespondentom, pomoć menadžeru projekta za komunikaciju.

Glavni računovođa-Dragan Jovanović

Odgovoran za računovodstvene troškove partnera u Republici Srbiji, sačinjavanje zajedničkih zahteva za plaćanjem, faktura i finansijskih izveštaja, distribuciju iznosa dobijenih na osnovu PP-a;

Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije

kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

Scroll to Top