Dragoman: Sastanak evroregiona “Nišava”

U Dragomanu je juče održan prvi redovni sastanak predstavnika Evroregiona Nišava u ovoj godini. Inicijativu za seriju zajedničkih sastanaka sa predednicima opština članica evroregiona iz Srbije i Bugarske pokrenuo je srpski deo ove grupacije a sa ciljem da informišu predsednici opština o dosadašnjem radu. Milan Popovoić, predsednik SO Pirot, kaže da bugarska strana nije imala kontinutiet u radu evroregiona zbog izbora ali je ovom prilikom defnisan dalji rad i razvoj evroregiona.

Dragoman_mart13-Obe strane su zainteresovane i ljudi iz uprave opština sa obe strane žele da se pripreme za naredni konkurs. Za razliku od prekogranične saradnje ovde je reč o daleko većim mogućnostima, odnosno sredstvama. Uglavnom se radi o infrastrukturnim projektima velike vrednosti i obe strane su zainteresovane za takve projekte. Namera je da pokušamo kao region i da na taj način pristupimo fondovima i realizujemo zajednički projekte – kaže Popović. U narednom periodu svaka opština imenovaće koordinatore evroregiona koji će raditi na povećanju kapaciteta asocijacije i institucionalnom jačanju evroregiona kaže Popović i dodaje da će u Pirotu 26. aprila biti održan seminar za koordinatore.

Do juna meseca tekuće godine formiraće se projektni tim i kancelarije evroregiona Nišava u Pirotu i Dragomanu, koje će koordinirati zajednički rad i aktivnosti. Projektni prioriteti koji su ranije definisani biće okvir za buduće zajedničke regionalne projekte. Posle pojedinačnih sastanaka, krajem maja 2013. održaće se zajednička konferencija koja će verifikovati zaključke sa sastanaka i doneti akcioni plan za budući razvoj, finansiranje i aktivnosti evroregiona 2013-2020. Cilj evroregiona Nišava je da postane operativan, efikasan i održiv, i da radi na dobrobit građana opština članica asocijacije.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top