Članice Evroregiona Nišava pravno su:

 • sa bugarske strane: Region za prekograničnu saradnju Nišava
 • sa srpske strane: Udruženje građana Ponišavlje                        

Obe organizacije članice Evroregiona Nišavа imaju jednaka prava, nezavisno od broja svojih članova.

 

Svaka od obe organizacije, je predstavljana оd:

 • Predsednika Regiona za prekograničnu saradnju Nišava (Bugarska) – Georgi Georgiev
 • Predsednika Udruženja građana Ponišavlje  (Srbija) – Vladica Tošić

Svaka organizacija bira svoje predstavnike u rukovodećim organima i operativnim strukturama Evroregiona Nišava, koji će biti ovlašćeni da predstavljaju interese  članova svake organizacije.

Koordinacione kancelarije Evroregiona Nišava za obe organizacije, koje će pružati tehničku pomoć prilikom priprema rešenja i dokumenata, usklađenim sa Zajedničkim rukovodnim savetom Euroregiona, su kako sledi:

 • RTGS Nišava, Republika Bugarska – Sofija, bulevar. Vitošа br. 6
 • Udruženja građana Ponišavlje, Republika Srbija – Pirot, ul. Srpskih Vladara br. 83.

Zvanična kancelarija Evroregiona Nišava sa bugarske strane je smeštena u Sofiji, bul. Vitoša br. 6, vrši komunikacije sa drugim strankama van teritorije obe države. Kancelarija je u obavezi bez odlaganja da informiše drugu stranu o promeni lokacije svog sedišta i o sveukupnoj korespondenciji i dokumentaciji, koje se odnose na Euroregion.

Svaka strana je u obavezi da se pridržava svog puta tako što sarađuje sa Evropskom Unijom, kada se tiče izrade programa, planiranja i realizacije programa.

 

Evroregion Nišava bira svoje rukovodeće i operativne organe. To su:

Zajednički rukovodeći odbor (ZRO)

 • UG Ponišavlje:
 • Predsednik: Vladica Tošić
 • Zamenik predsednika: Srđan Igić
 • Izvršni sekretar: Vesna Mijalković
 • RTGS Nišava:
 • Predsednik: Georgi Georgiev
 • Zamenik predsednika:
 • Izvršni sekretar: Bogumil
 • ZRO je upravni organ Evroregiona Nišava;
 • ZRO je sastavljen od jednakog broja bugarskih i srpskih predstavnika;
 • ZRO je sastavljen od dva predsednika, dva zamenika predsednika i dva izvršna sekretara;
 • ZRO razmatra i usklađuje strateške prioritete, ciljeve i metode za realizaciju aktivnosti iz oblasti prekogranične saradnje;
 • Rešenja ZRO se donose konsenzusom;
 • ZRO određuje prioritetne oblasti za saradnju Evroregiona i donosi rešenja o novim programima koji su u unteresu njihovih članica;
 • Oba predsednika učestvuju u Predsedništvu Evroregiona i zajedno ga predstavljaju na međunarodnom nivou;
 • Oba predsednika rukovode sastancima ZRO;
 • ZRO se saziva najmanje tri puta godišnje;
 • ZRO je ovlašćen da odobrava izbor ekipe u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu (ZТS).
 • ZTS je operativni organ Evroregiona Nišava
 • Sastoji se od dva izvršna sekretara i svoje ekipe eksperata i pomoćnog osoblja;
 • Bavi se svakodnevnim poslovima;
 • ZTS realizuje rešenja i aktivnosti; pruža informacije i konsultacije; obezbeđuje javnost u radu i obaveštenja o tome; pravda utrošak sredstava; potpomaže kod izrade idejnih projekata i izrade predloga projekata; pronalazi i posreduje kod potencijalnih partnera; pruža profesionalnu, sekretarsku i koordinacionu podršku radnim grupama i drugim administrativnim organima;
 • Izvršni sekretari obe strane rade u tesnoj saradnji i uporedo s tim konrolišu, potpomažu i koordiniraju rad Zajedničkih ekspertskih grupa;
 • ZTS priprema, pruža podršku i potpomaže realizaciju donetih od strane ZТS rešenja.
 • Sekretarijat pruža tehničku pomoć i koordinira rad stalnih komisija i ekspertskih grupa sa teritorijalnim zajednicama i između članica Euroregiona kod planiranja i pripremanja programa i projekata;
 • Nacionalne ekspertske grupe sa obe strane granice se ujediniju i obrazuju Zajedničke ekspertske grupe
 • Zajedničke ekspertske grupe (ZЕG) se biraju sa ciljem da koordiniraju predstavljanje rešenja konkretnih problema, zajedničkih za obe teritorije pored zajedničke granice, prema broju okruga i vrste saradnje od uzajamnog interesa.
 • ZЕG se sastoji od jednakog broja predstavnika sa bugarske i srpske strane.
 • Zajedničke ekspertske grupe razrađuju i pružaju tehničku pomoć za prekogranične programe i projekte, razmatraju pitanja i daju predloge ZRO-u.
 • Zajedničke ekspertske grupe rade u različitim tematskim oblastima, koje tretiraju praktična pitanja/probleme i pružaju podršku radu Euroregiona. 
 • Zajedničke ekspertske grupe pronalaze i privlače tehnokrate i/ili spoljne konsultante, koji bi pružali pomoć u skladu sa nastalim potrebama. 
 • Regionalni razvo
 • Ekonomski razvoj
 • Turizam i odmor
 • Kultura i sport
 • Transfer tehnologija i inovacija
 • Energetika
 • Transport i prevoz
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Odlaganje otpada
 • Poljoprivreda
 • Socijalna saradnja
 • Zdravstvo
 • Komunikacije
 • Zaštita od nepogoda i havarija
 • Obrazovanje
 • Javna bezbednost

(1) Razmena iskustava i informacija za usavršavanje i bolju koordinaciju zajedničke politike o razvoju, štiteći interese obeju strana i njihovih članova prilikom korišćenja mogućnosti  i predlaganja adekvatnih rešenja za određene zajedničke probleme;          

(2) Izrada, razrada i izvršenje planova i programa u sferi prekogranične saradnje, uključujući i podršku kod obezbeđivanja finansijskih sredstava neophodnih za njihovu realizaciju;

(3) Iniciranje i realizacija promocija usmerenih ka razvoju obe organizacije i nihovih članova u kontekstu prekogranične saradnje i Evropske integracije;

(4) Potpomaganje proceca prevazilaženja poteškoća kod realizacije aktivnosti u vezi prekogranične saradnje i organiziranje specijalnih aktivnosti u tu svrhu;

(5) Realizacija aktivnosti prekogranične saradnje u skladu sa tendencijama Evropske Unije, uključujući i korišćenje pozitivnih iskustava Evropske Unije, drugih Evroregiona i zemalja o prekograničnoj saradnji;  

(5) Pružanje i zaštita uzajamnih interesa obe organizacije pred odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

 

Povećano razumevanje i tolerantnost između suseda i građana putem izgradnje partnerstva između Pirotskog okruga u Srbiji i Sofijske oblasti u Bugarskoj.

 

Podrška i koordinacija regionalnog razvoja i prekogranične saradnje u duhu tolerantnosti, dobrosusedskih odnosa i prijateljstva između dva naroda.

 • Evroregion Nišava je osnovan 16. juna 2005. u Pirotusvečanim potpisivanjem Okvirnog sporazuma u sali Pirotskog upravnog okruga.
 • Sastanak koordinatora radnih grupa je održan 16.01.2006. u sali Pirotskog upravnog okruga.
 • Prezentacija rada i ciljeva Evroregiona Nišava održana u Pirotu, u Svečanoj Sali SO PIROT 12.07.2006. godine
 • Godišnja skupština Evroregiona Nišava16.-17. februar 2007. godine u hotelu Planinarski dom-Pirot
 • Predstavnici lokalne vlasti opštine Slivnica posetili opštinu Babušnica 21.03.2007. godine
 • Evroregion Nišava je u julu mesecu 2007. primljen u Asociaciju evropskih pograničnih regiona – AEBR.
 • Radni sastanak održan u opštini Breznik 07. septembra 2007. godine
 • Usvojena strategija Evroregiona Nišava
 • Godišnja skupštinaodržana je 16 i 17. decembra 2008. godine u hotelu Vila Katarina pored Knjaževca.

1.Izrada web portala evroregiona Nišava
2. Uspostavljanje instrumenta održivog finansiranja aktivnosti evroregiona Nišava
3. Studijska poseta jednom od evroregiona po preporuci AEBR-a
4. Učestvovanje na konferenciji OPEN DAYS 10.-13. oktobar 2011- Investing in Europe’s future: Regions and cities delivering smart, sustainable and inclusive growth
5. Konferencija evroregiona Nišava u decembru 2011

Aleksandar Igov

Dimitrovgrad

+38162 8806424

 

Dragan Mladenović

Pirot

+38169 683313

dragan.mladenovic
@pirgos.rs

Marija Đošić

Pirot

+38164 1803388

marija.djosic@
pirot.rs

Srđan Igić

Bela Palanka

+38164 1062090

projektni.tim@belapalanka.org.rs

Milan Ranđelović

Babušnica

+38164 3618643

randa85@gmail.
com

Marko Nikolić

Babušnica

+38164 3358662

klerbabusnica@
yahoo.com

Kolo Kolev

Kostinbrod

0721/ 68736

kokyto_k@abv.bg

Stefan Lozanov

Slivnica

 

 

 1. VANREDNE SITUACIJE –STEFAN LOZANOV(koordinator-Slivnica)
 2. EKO I ETNO TURIZAM –ALEKSANDAR IGOV(koordinator – Dimitrovgrad)
 3. ZELENA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST –MARIJA ĐOŠIĆ(koordinator – Pirot)
 4. LOKALNI PUTEVI –KOLO KOLEV(koordinator-Kostinbrod)
 • 1.     Formiranje baze privrednih subjekata Evroregiona Nišava
 • 2.     Razvoj ljudskih resursa
 • 3.     Uspostavljanje i jačanje stabilne organizacione strukture
 • 4.     Poslovni forum
 • 5.     Evroregion Nišava-Stara planina
 • 6.     Regionalni sajam-Dani Evroregiona Nišava
 • 7.     Osnivanje Agencije za evroregionalni razvoj Nišava
Scroll to Top